Descripción

REQUISITS
Titulació i experiència en Arts Gràfiques
Experiència mínima de 3 anys com a tècnic/a d’impressió digital i de gran format.
Coneixements de maquinària de gran format HP i maquinària d’impressió digital.
Domini del tall amb guillotina.
Coneixements demostrables en Photoshop, Ilustrator i Indesign.
Maneig de Clausoft.
Coneixement alt del Drive, docs en línea i Gmail.
Capacitat organitzativa, de planificació, i de treball en equip.
Habilitat per centrar-se en el detall i el treball minuciós.
Habilitat per a l’atenció al client i proveïdors.
Experiència treballant amb materials sostenibles i reciclats, i tintes ecològiques.
Coneixement i manteniment de noves tecnologies d’impressió digital i de gran format.
Capacitat i sensibilitat per treballar amb el col·lectiu de discapacitat per trastorns de salut mental.