Descripción

Requisitos mínimos
Ets el/la candidat ideal si tens…

– Formació de Grau en Ciències Empresarials, ADE, Gestió de RRHH o similars.
– Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de RRHH.
– Domini del Paquet Office.
– Capacitat organitzativa, analítica, resolutiva i treball en equip.
– Persona polivalent, proactiva, amb iniciativa i atenció al client intern.
– Bones habilitats comunicatives i capacitat de gestió.

En dependència de gerència, la persona seleccionat/da s’ocuparà de:

– Fer seguiment de la vigència dels contractes dels treballadors.
– Gestionar les altes i baixes dels empleats.
– Controlar períodes de vacances, absentismes i fitxades dels treballadors.
– Portar a terme la contractació i la selecció per personal.
– Tramitar certificats d’IRPF i elaborar les nòmines i pagues extres.
– Controlar i gestionar la comunicació interna de l’empresa.
– Regular les formacions dels treballadors.
– Administrar la informació en bases de dades informatitzades.
– Assessorar al client intern en termes de Recursos Humans.