Descripción

PERFIL:

• Formació professional de segon grau / CFGS Administració i Finances.
• Experiència mínima de dos anys desenvolupant tasques afins a les descrites en empreses del sector assegurador (asseguradora, corredoria, mútua,…) o del sector financer.
• Domini del Office, domini del Excel. Experiència demostrada amb l’ús del Excel.
• Domini del català i castellà.

Es requereix persona amb pro activitat, capacitat per treballar en equip, orientació al client (intern i extern), implicació i treball amb rigor.
S’ofereix posició estable amb creixement professional.