Descripción

Requeriments
· Formació de Grau en Administració i Direcció d’Empreses, Ciències empresarials, Econòmiques o Ciències del treball o Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances.
Es valorarà
· Coneixements en l’àmbit de la gestió de recursos humans així com en gestió econòmica.
· Experiència en departament de recursos humans o bé en àrees d’administració i finances.
· Disposar de bones competències digitals.
· Bon domini de MS Excel.

Funcions principals
· Realitzar contractes de treball i ampliacions o modificacions de contracte.
· Realitzar el procés d’acollida de professionals de nova incorporació.
· Atendre i gestionar les consultes dels professionals relacionats amb aspectes de relació contractual (contractes, gestió del temps, permisos, calendari, drets i deures, etc.).
· Preparar la documentació i realitzar les comunicacions oficials relacionades amb la contractació i la gestió de prestacions (Seguretat Social, OTG, INSS).
· Gestionar la base de dades del departament relacionades amb les estructures, llocs de treball, calendaris, etc.
· Donar suport a l’àrea de pressupost, en l’elaboració i seguiment del pressupost de personal de l’hospital així com en l’elaboració d’informes.
· Facilitar i agilitzar les gestions per tal de donar una òptima resposta a les necessitats dels professionals.