Descripción

Funciones
La persona s’incorporarà a l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) de Creu Roja en el marc del Programa d’atenció integral a persones amb malalties avançades de l’Obra Social. El seu lloc de treball serà l’Hospital General de Granollers, desenvolupant les següents tasques i funcions :

– Avaluació psicològica pacients amb malalties avançades ingressats a Unitats del Servei de Geriatria (UGA, UME, UCP) o vinculats a UFISS-Pal·liatius i Medicina Interna o als seus familiars.
– Orientació diagnòstica.
– Intervenció preventiva en persones amb factors de risc de dol amb complicacions.
– Realitzar suport psicològic individual i/o familiar.
– Elaboració d’informes psicològics.
– Coordinació/derivació a altres serveis especialitzats.
– Participació a reunions d’equip.