Descripción

Funcions:

– Intèrpret de l’alumne .

– Preparació del vocabulari requerit per l’assignatura per tal de garantir un bon servei .

– Transmetre clarament les explicacions del professor o tutor.